Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu dựa trên Ứng dụng Đầu tư Vàng bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là những thông tin mà Ứng dụng Đầu tư Vàng cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản tại Đầu tư Vàng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đầu tư Vàng về hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để giải quyết cho phù hợp.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, tất cả các thông tin thành viên sẽ được bảo mật tại máy chủ của Đầu tư Vàng.

3. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ: Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Rồng Việt:
Email: truongvituan@gmail.com
Điện thoại: 0913502024
Địa chỉ: Số 20 ngõ 27 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của thành viên trên Ứng dụng Đầu tư Vàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin của thành viên khi chưa có sự cho phép của thành viên.